ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію Державної аудиторської служби України


1. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

2. Облікова картка громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці.

3. Журнал реєстрації облікових карток громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці.

4. Журнал обліку підготовлених документів.

5. Журнал обліку вхідних документів.

6. Журнал обліку журналів, карток і завершених провадженням справ.

7. Журнал інвентарного обліку письмових зброшурованих матеріалів.

8. Номенклатура секретних справ.

9. Акти загальних перевірок наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

10. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

11. Акт про вилучення для знищення секретних документів, не внесених до Національного архівного фонду.

12. Акти про знищення секретних документів.

13. Акти про відібрання для знищення та знищення машинних носіїв інформації.

14. Акти приймання-передачі матеріальних носіїв секретної інформації у разі зміни керівника режимно-секретного органу.

15. План заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень режиму секретності.

16. Інформація про вжиті заходи для реалізації пропозицій, викладених в акті перевірки стану режиму секретності (акті спеціальної експертизи).

17. Плани заходів щодо охорони державної таємниці.

18. Акт про придатність приміщення (зони, території) для проведення секретних робіт.

19. Перелік режимних приміщень (зон, територій).

20. Висновок про обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю.

21. Звіт про стан охорони державної таємниці та пояснювальна записка до нього.

22. Результати службового розслідування за фактом порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.

23. Вмотивований запит до органів Служби безпеки України для розгляду питання про надання (переоформлення) працівникам допуску до державної таємниці та проведення його перевірки у зв’язку з таким допуском.

24. Інформація щодо виїзду за межі країни в приватних справах Голови Державної аудиторської служби України.

25. Детальна інформація (акти перевірок, довідки, листи, службові записки) щодо стану охорони державної таємниці в міжрегіональних територіальних органах Держаудитслужби, яка не підпадає під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

26. Детальна інформація про виконання секретних доручень та запитів вищих органів влади, яка не підпадає під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

27. Описи секретних та інших матеріальних носіїв інформації, які стосуються охорони державної таємниці, що підлягають вивезенню до місць евакуації в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану (особливого періоду).

28. Акт про знищення секретних та інших матеріальних носіїв інформації, які стосуються охорони державної таємниці в разі настання особливого періоду або введення правового режиму надзвичайного стану.

29. Інструкція про порядок забезпечення охорони державної таємниці на міському запасному пункті управління Держаудитслужби, яка не підпадає під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

30. Список працівників Держаудитслужби, які допускаються до роботи на запасних пунктах управління під час проведення навчань і тренувань, в особливий період, в умовах надзвичайного стану або під час виникнення надзвичайної ситуації.

31. Акти ліквідації режимно-секретних органів.

32. Порядок дій посадових осіб щодо здійснення заходів із забезпечення режиму секретності у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації.

33. Інформація, яка міститься в актах обстеження об'єктів інформаційної діяльності, що не підпадає під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

34. Відомості про створення та функціонування комплексних систем захисту інформації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

35. Розгорнуті відомості про запровадження заходів щодо забезпечення захисту інформації "Для службового користування" стосовно об'єкта інформаційної діяльності.

36. Документи Держаудитслужби, у яких використана службова інформація, отримана від інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

37. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

38. Перелік посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час і працюють в Державній аудиторській службі України, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

39. Звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій Держаудитслужби, станом на 1 січня кожного року, який не підпадає під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

40. План розміщення основного особового складу Держаудитслужби на міському запасному пункті управління, який не підпадає під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

41. План організації управління та зв’язку на міському запасному пункті управління, який не підпадає під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

42. План-графік розгортання міського запасного пункту управління Держаудитслужби за ступенями готовності, який не підпадає під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

43. План оповіщення і збору працівників Держаудитслужби, які розміщуються на міському запасному пункті управління, який не підпадає під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

44. Календарний план основних робіт Голови Держаудитслужби при переведенні Держаудитслужби на режим роботи в умовах особливого періоду, який не підпадає під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

45. Відомості про порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.